Oudercomité

Een woordje uitleg ...

De afdelingen De Kei en Het Kiezeltje hebben een gezamenlijk oudercomité.

Het oudercomité heeft tot doel een vlotte samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden tussen ouders, onderwijzend personeel en inrichtende macht.

Inzake schoolaangelegenheden treedt het oudercomité op als adviserend lichaam.

Door zijn financiële en materiële steun bij tal van bijzondere schoolactiviteiten wil het een meerwaarde geven aan het schoolgebeuren. 

Elk ouder van een schoolgaand kind in de gemeentelijke basisschool, kan op eenvoudig verzoek lid worden van het oudercomité om mee te praten, overleggen, voorstellen te doen en ... een handje toe te steken bij tal van activiteiten.

De directeur en leerkrachten worden steeds als gesprekspartner uitgenodigd maar zijn evenwel geen effectief lid. 

Interesse ? 

Als ouder kan u met informatie, vragen en ideeën steeds terecht bij onze voorzitters :

Nancy Hellinckx
Beirens Lesley
Gunter Van Den Bergh

ouderraad.kiezel.kei@gmail.com

 

 

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 64 76 70
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be